May 2016

View all on this date written articles further down below.

चीनन्डियाको चपेट

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभुत्व र नेपाल कसरी भारतको सट्टा चीनतिर ढल्किन लाग्यो भन्ने कुरा दिल्लीमा सुन्न रमाइलो हुन्छ । नेपालको विषयमा निपुण भनी स्वघोषणा गर्नेहरूको कुरा सुन्दा अचम्म पनि लाग्छ…